CENTRUM KRAJOWE

Koordynator Krajowy: Aleksandra Biarda

e-mail: aleksandra.biarda@nzs.org.pl

CENTRUM REGIONALNE

Podkoordynator ds. partnerów: Alicja Rudowicz

e-mail: alicja.rudowicz@nzs.org.pl

Podkoordynator ds. promocji: Katarzyna Matejko

e-mail: katarzyna.matejko@nzs.org.pl

Podkoordynator ds. logistyki: Elżbieta Zyskowska

e-mail: elzbieta.zyskowska@nzs.org.pl

Podkoordynator ds. warsztatów: Kacper Uściński

e-mail: kacper.uscinski@nzs.org.pl

CENTRUM REGIONALNE